Zemní práce Doležal

Nabízené služby:

 • výkopové práce pro veškeré inženýrské sítě
 • těžba zeminy
 • přípravné práce pro stavby
 • zásypy a jiné terénní úpravy
 • třídění a drcení stavební sutě
 • nakládka a odvoz stavební sutě
 • demolice objektů a staveb
 • bourací práce
 • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
 • Výkopy sklepů a základů rodinných domů
 • Zhotovení příjezdových cest a podkladů
 • úpravy zahrad
 • úpravy terénu

Vše včetně nakládky a odvozu stavebního materiálu a sutě.